سفر قشم

سفر به جزیره قشم

چهارشنبه 18 بهمن تا 22 بهمن

بازدید از جذابیتهای جزیره و سواحل زیبای خلیج فارس

بازدید از غار خوربس یادگار دوران ساسانی و اشکانی

بازدید از دره ستاره ها

 

بازدید از جنگلهای حرا

و دیدار از جذابیتهای دیگر جزیره 

نوع: بازدید از جزیره 

زمان: چهارشنبه 18 بهمن تا یکشنبه 22 بهمن 

وسیله سفر: قطار تا بندر عباس و....

مقصد: جزیره زیبای قشم

سطح برنامه: متوسط با درجه سختی 2 از 10

ظرفیت برنامه: این برنامه اختصاصی است و در صورت وجود ظرفیت اضافه ثبت نام خواهد شد.

 مهم: دوستان عضو گروه حتما برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرند.

لوازم مورد نیازمخصوص این برنامه: 
کارت شناسایی و شناسنامه برای زوجین– کفش مناسب و وسایل شخصی 

توضیح ضروری: برای کمک به حفظ محیط زیست، هیچگونه ظرف یکبار مصرفی(حتی لیوان) در طول برنامه استفاده نخواهد شد. لذا حتما ظروف مورد نیاز خود را به همراه بیاورید.

 قوانین برنامه ها:

1- این برنامه مخصوص اعضای گروه بوده و با هر تعداد شرکت کننده(در صورت مناسب بودن هزینه) اجرا خواهد شد. قبل از برنامه مبلغی به عنوان هزینه اولیه دریافت ولی هزینه های کامل برنامه نیز پس از اجرا محاسبه و پس از کسر مبلغ اولیه دریافت خواهد می شود.

2- پذیرش عضو جدید برای این گروه در صورت داشتن ظرفیت و تنها از بین کسانی خواهد بود که دارای سابقه حداقل 5 سفر با گروه نسیم طبیعت ایران باشند.

3- اعضا می توانند در صورتی که ظرفیت برنامه با اعضا به 15 نفر نرسید با هماهنگی سرپرست گروه همراه بیاورند. هزینه همراه 20 درصد بیشتر از اعضا خواهد بود.

4- اعلام حضور در برنامه با واریز مبلغ اولیه توسط عضو حداکثر تا 5 روز قبل از اجرای برنامه صورت می گیرد که این به منزله شرکت قطعی در برنامه است لذا در صورتی که عضو بخواهد به هر دلیلی ثبت نام خود را کنسل کند باید حداقل 3 روز قبل از اجرا به سرپرست برنامه اطلاع دهد. در غیر این صورت باید یا فرد جایگزین برای خود معرفی و یا هزینه برنامه را بطور کامل واریز نماید. 

5- با توجه به امکان تغییرات جوّی و هرگونه ملاحظات دیگر و برای حفظ امنیت گروه، حق تغییر یا لغو کامل برنامه و جایگزین کردن آن با برنامه مشابه، برای گروه و راهنمای سفر محفوظ است .

                                                                         به امید دیدار – نسیم طبیعت ایران

/ 0 نظر / 33 بازدید