سفر در ایران - قسمت دوم - (از د تا ی)

ادامه از قبل:

به نقشه ایران و چهار گوشه آن نظری بیافکنید. اکنون در ذهنتان، اقطار «سرخس» به «خرمشهر» و «بازرگان» به «گواتر» را وصل کنید. به مرکزی دست خواهید یافت: نامش «عروسان» است.

سوالی دارم؟ آیا افسوس نخواهید خورد در سرزمینی که در مرکزش عروسان را خواهید یافت، سفرنکنید؟

د ذ...

فراموش نکینم «داراب» و «داران» را. «دانش» و «دانشمند» را. در کشورمان که سفر کنیم تا «درب بهشت» می‌توانیم برویم، تا «درب زیارت»، تا «درب گنبد»، تا «درب قلعه».
پر از دشت است ایران ما، «دشت آهو»، «دشت ارژن»، «دشت بو» دارد، «دشت خاک»، «دشت زار»، «دشت زال»، «دشت زر» دارد. «دو در» دارد و «دو سر» دارد و «دو کوه» دارد. «ده جلال» و «ده جمال» دارد و «ده شیخ» دارد و «ده صوفیان» دارد.
«
ذاکر» هم دارد.

ر ز ژ ...

بیش‌تر اگر بگردیم، «راز» را در خواهیم یافت، به «رازی» خواهیم رسید.

هم‌وطن بیا به سمت «زردآلو» و «زعفران» و «زیتون» برویم و «زیباشهر» و «زیباکنار» را ببینیم. از «زیرآب» و «زیرکوه» گذر کنیم و به «زیار» و به «زیارت» برسیم.

بیا با هم سفر به «ژرف» را تجربه کنیم.

س ش...

ایران ما «سامان» دارد، «سایبان» هم دارد. «سراب» اگر دارد، «سرچشمه» هم دارد. «سردشت» و «سرصحرا» دارد، چنان‌که «سرمست» و «سروستان» دارد. «سنگ» و «سنگر» دارد. «سیمین دشت» و «سیمین شهر» دارد.

از «شاداب» تا «شادان»، از «شادکام» تا «شادگان»، راه گرچه طولانی است، با شادی می‌توان رفت. از «شاهسون» تا «شاه‌کرم»، از «شاه مکان» تا «شاه نشین»، شاهانه می‌توان رفت. از «شیراز» تا «شیرگاه»، از «شیرکوه» تا «شیرمرد»، باید رفت و دید این ایران پهناور را.

ص ض ...

«صدبار» به «صدخرو» توان رفت، به «صفاخانه»، «صفادشت»، «صفا شهر» توان رفت.

به جایی توان رفت که «ضامن‌ جان» است.

ط ظ ...

بعد از «طلسم» به راه «طبس» باید رفت، از راه «طویل» باید رفت و «طبل» را باید دید

«ظهر» را در «ظفرآباد» باید بود.

ع غ...

در شب، «عرش» «عشرت آباد» را تماشا باید کرد.

ف ق...

برای رسیدن به «فرشته‌جان»، راه «فردوس» در پیش است.
چه کشوری است ایران، «قبله» و «قدس» و «قدمگاه» و «قرآن‌کلا» دارد. «قصربهرام»، «قصرچم»، «قصرساسان»، «قصر شیرین» دارد. هزاران «قلعه»، «قلعه بردی»، «قلعه بهمن»، «قلعه جوق»، «قلعه جیق»، «قلعه خان»، «قلعه دختر»، «قلعه رستم»، «قلعه شهید»، «قلعه شیر»، دارد. 

 

ک گ ...

سفر از «کارون» به «کاریز»، از «کاشان» به «کاشمر»، از «کوهان» به «کوهسار»، دل‌انگیز است.
سفر از «گلستان» به «گلشن»، از «گل‌گل» به «گلگون» خاطره‌انگیز است

ل م ...

شگفتی‌های بسیاری است در مسیر از «لار» تا «لاریجان»، از «لالی» تا «لامرد»، از «لاور» تا «لاهو».
به «مهمانی» برویم به «مهماندوست». «مردخدا» را ببینیم. به «مرز»، خودمان را برسانیم.

ن و ...

از «نخلستان» تا «نخل خدا» راهی نیست که نتوان رفت، از «نیاسر» به «نیاکان» راهی هست. از «نیزار» به «نیستان» هم.

پیمودن مسیر از «ورامین» تا «ورسک» و از «ورزنه» تا «وزیر» را فراموش نکنیم.

ه ی ...

به «هامون» «هجرت» کنیم و ببینیم «هما» و «همای» و «همایون» را. از «هفت آشیان» و «هفت تپه» و «هفت رود» بگذریم و به «هشترود» و «هشتگرد» برسیم.
در آخر به «یزد» که برسیم، «یزدان» را سپاس خواهیم گفت.

دوباره در اول راهیم. اکنون می‌توانیم بایستیم و بنگریم طبیعت میهن را در «ایستگاه آهودشت». در «ایستگاه سرو» کمی بیاساییم. و در «ایستگاه هفت خوان» خودمان را بعد از این همه سفر بیازماییم.

پی‌نوشت: تمام نام‌هایی که در این متن و در میان «» آمده، نام مکان‌ها، روستاها و شهرهای کشورمان است که به ترتیب حروف الفبا ذکر شده‌اند.

آرش نورآقایی

                                                            

/ 0 نظر / 22 بازدید