اکوتوریسم و سفر مسئولانه(7)

میزبان توریست به این مقوله از چنان افزایشی برخوردار شده که حتی قوانین ویژه ای برای توریستها در نظر گرفته شده است .

لیکن اشتباه است اگر توریسم را تنها از بعد اقتصادی معنا کنیم و ابعاد دیگر آن را که مقوله های ارتباط فرهنگها، تاثیر وتاثر متقابل تمدنها و تلاش در جهت ایجاد صلح جهانی می باشد را نادیده بگیریم که اتفاقاً ابعاد فرهنگی واجتماعی آن به مراتب مهمتر و کارسازتراست.
در کشورهای توسعه یافته، سیر و سیاحت پس از هزینه های معمول زندگی مانند غذا و خانه عمده ترین هزینه های زندگی افراد را شامل می شود و این نشان دهنده توجه روزافزون مردم دنیا به مقوله "سفر" است. سفری که می تواند علاوه برایجاد تنوع و جلوگیری ازرکود و یکنواختی زندگی روزمره، سلامت جسم و روح انسان را تضمین کند و عطش غریزی انسانها به جستجو، کشف شگفتیهای جهان و فهم فرهنگهای جهانی را فرو بنشاند.
" بسیار سفر باید تا پخته شود خامی" بر طبق این غزل مشهور سعدی که ضرب المثل معروف ایرانی است هدف اصلی سفر می بایست آشنایی با نحوه زندگی، معیشت، آداب و رسوم و فرهنگ مردم یک منطقه خاص جغرافیایی باشد که به آگاهی و فهم و درک آن فرهنگ بینجامد و بر تجربه و دانش آدمی بیفزاید و در غیر اینصورت هیچ خامی به پختگی نخواهد رسید.

 همانطورکه می دانیم شهرها به واسطه مردمی که در آن زیست  می کنند معنا می یابند نحوه زندگی و افکار وفرهنگ آن مردم است که کالبد شهرها را شکل می دهد و به یک شهر روح و جان می بخشد در واقع این تفاوت اندیشه ها و فرهنگهاست که به تفاوت شهرها منجر می شود زین رو اشتباه نیست اگر گفته شود  هر شهری شبیه مردمی است که در آن زیست می کنند صد البته باید گفته شود که این تفاوت ها در طی سده ها و قرون متمادی شکل گرفته و پیشنیه و عقبه ی بسیار دارد. این همه تنوع و تفاوت ها در نحوه زیست در جهان جذابیت بسیاری در اطراف و اکناف دنیا ایجاد کرده که ارزش رفتن، دیدن و چشیدنش را دارد.
قومی که بر براق بصیرت سفر کنند      بی ابر و بی غبار در آن مه نظر کنند
و اینگونه است که سفر بر دانش و تجربه او می افزاید
چو قطره از وطن خویش رفت و باز آمد مصادف صدف گشت و شد یکی گوهر
و اینگونه است که انسان می تواند راحت خانه را بگذارد و به راه بزند
ای محو راه گشته از محو هم سفر کن      چشمی ز دل برآور در عین دل نظر کن
مرغال آب و گل را پرها به گل فروشد       ای تو همای دولت پربرفشان سفر کن
و بدینسان است که سفر برای برخی وسیله و برای بسیاری هدف  می گردد
اگر پارسایی سیاحت نکرد سفر کردگانش نخوانند مرد
اما آداب و اخلاق سفر چیست؟
مجهول مرو با غول مرو زنهار سفر با قافله کن
اما همراهی با قافله آدابی دارد ، هماهنگ شدن و همسفر شدن در سفر که می تواند به یکدلی و یک رنگی بینجامد و نوعی همزیستی مسالمت آمیز را در طول سفر موجب شود.
این همه گفتن از سفر هر آدمی را هوائی می کند و برای کسی که عاشق سفر است چه چیزی خسته تر از خود سفر ؟!
در سفر هوای تو بی خبرم به جان تو          نیک مبارک آمدست این سفرم به جان تو

منبع-خبرگزاری محیط زیست ایران(کفایت کوشا)

/ 2 نظر / 41 بازدید
حامد

[دست]

حامد

سلام,از برنامه های جدید چه خبر؟[رویا]