آلبوم خاطرات نسیم طبیعت ایران - قسمت دوم

ادامه:

ششمین سفر: کویر خارا

هفتمین سفر:  غار دربند و غارهای نمکی

 

هشتمین سفر: روستای ایگل

 

نهمین سفر:  غار دانیال

 

دهمین سفر: آبشار هریجان

 

یازدهمین سفر: رفتینگ

 

دوازدهمین سفر: پلنگ دره

به امید دیدار  

/ 0 نظر / 113 بازدید