نسیم طبیعت ایران

پژوهش، تحقیق، ارائه اطلاعات و مطالب آموزشی در زمینه طبیعت، گردشگری و آئین های ایران

جهت یابی دقیق قبله در نیمکره شمالی زمین و ایران
ساعت ۱۱:۳٤ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢ فروردین ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: تعیین دقیق قبله ،قبله ،جهت یابی ،شاخص

    در دو روز مشخص از سال (روزهای 7 خرداد و 24 تیر هر سال) میتوان به روش زیر جهت بسیار دقیق قبله و پیرو آن شمال و جنوب را در هر مکانی از نیمکره شمالی زمین که ایران هم در آن قرار دارد به دست آورد.

    مکه معظمه، که قبله مسلمانان در آن واقع است در طول جغرافیایی 39 درجه و 54 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 21 درجه و 27 دقیقه شمالی قرار دارد. روزهای 7 خرداد و 24 تیر هر سال، میل خورشید (فاصله مرکزی خورشید تا استوای سماوی) با عرض جغرافیایی مکه برابر می­شود و به عبارت دیگر، در هنگاه ظهر شرعی، خورشید در سمت­الراس مکه قرار می­گیرد، در نتیجه شاخص ( میله­ای که عمود بر زمین نهاده شده باشد) در مکه سایه نخواهد داشت و لذا در هر مکانی که قرار داشته باشید، خلاف سایه شما سمت صحیح قبله را نشان می­دهد.

    برای آن که این عمل به دقت انجام پذیرد، می­توانید از یک وسیله عمودی بر زمین (شاخص) استفاده کنید، سایه شاخص در هنگام ظهر شرعی مکه معظمه ( ساعت 48/12 دقیقه 7 خرداد و 57/12 دقیقه 24 تیر) به هر سمتی که قرار گرفت، خلاف آن سمت، جهت دقیق قبله خواهد بود