نسیم طبیعت ایران

پژوهش، تحقیق، ارائه اطلاعات و مطالب آموزشی در زمینه طبیعت، گردشگری و آئین های ایران

نکته ای برای زندگی
ساعت ٢:۳٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی:

در یک میهمانی بزرگ، میزبان پس از دعوت همه به آرامش، چک پولی یکصد هزار تومانی را بالا گرفت و گفت:

چه کسی این چک پول را می خواهد؟

همه دستهایشان را بالا بردند .

در حضور همه ، چک پول را مچاله کرد و گفت:

الان چه کسی خواهان این چک پول است؟

باز همه دستهایشان را بالا بردند .

این دفعه چک پول را داخل لیوان آب کرد و زیر پایش لگد مال نمود و گفت:

هنوز کسی این چک پول را می خواهد؟

و باز همه دستهایشان را بالا بردند .

و بعد رو به همه گفت:

با این همه بلا که برسر این چک پول آمد می بینید که چیزی از ارزش آن  کم نشده! و هنوز همه خواهانش هستند...

پس توجه کنیم که ما هم در دوره های مختلف زندگیمان ضربه می خوریم ، مچاله و له می شویم و گاه فکر می کنیم چقدر بی ارزشیم ! ... ولی واقعیت این است که هنوز ارزشمندیم ...

و هستند کسانی که هنوز خواهانمان هستند.