نسیم طبیعت ایران

پژوهش، تحقیق، ارائه اطلاعات و مطالب آموزشی در زمینه طبیعت، گردشگری و آئین های ایران

پاییز هم از راه رسید...
ساعت ۱٢:٢٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٤ مهر ۱۳۸٧   کلمات کلیدی:

سلام بر پاییز

سلام بر پاییز و رنگ رخسارش

سلام بر پاییز و صدای خش خش برگهایش

سلام بر پاییز و رنگهای فراوانش

سلام بر پاییز و وصال زمستانش

سلام بر پاییز و همه زیبائیهایش

سلام بر پاییز و ...

فصلها همه دوست داشتنی اند اما من پاییز را دوست تر دارم

برایم بیشتر بمان پاییز

و بیشتر بخوان...

پاییز، فصل زیبای رنگها