نسیم طبیعت ایران

پژوهش، تحقیق، ارائه اطلاعات و مطالب آموزشی در زمینه طبیعت، گردشگری و آئین های ایران

پاییز رنگارنگ آمد...
ساعت ۳:٥٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۸ آبان ۱۳٩٠   کلمات کلیدی: هرانده تا خمده ،گزارش تصویری

گزارش تصویری برنامه برگ ریزان...

پنج شنبه بیست و هشتم مهر 1390 - مسیر هرانده تا روستای خمده

منظره دره هرانده از ارتفاعات غار بورنیک

به یاد همسفر مهربان گروه خانم زهرا افتخاری که همراه با آغاز پاییز طبیعت پژمرد...

جشنواره دلفریب رنگ ها...

و دوستداران صدیق طبیعت زیبا...

 طبیعت رنگارنگ، خنکای پاییز و تدارک چایی آتشین...

خیانت به این همه زیبایی حتماً جرمی است نابخشودنی... دوست مهربانی زباله ها را به خارج از محیط انتقال می دهد...

 نقاشی سقفی پاییزی، شاهکار طبیعت...

 پلی از جنس طبیعت... نزدیک خمده.

و انتهای مسیر، چشمه آب معدنی خمده... به پایان آمد این دفتر   حکایت همچنان باقیست...

                                                و باز هم با پاییز خواهیم بود...

                                                       نسیم طبیعت ایران