نسیم طبیعت ایران

پژوهش، تحقیق، ارائه اطلاعات و مطالب آموزشی در زمینه طبیعت، گردشگری و آئین های ایران

ما برای خوشبختی چه چیزی نیاز مبرم داریم؟
ساعت ۱٢:٠٠ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٧   کلمات کلیدی:

اگر:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
برابر
26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1
باشد ... آن گاه داریم ...
 


کار سخت   HARD WORK
H+A+R+D+W+O+R+K
98%=11+18+15+23+4+18+1+8
 
دانش  KNOWLEDGE
K+N+O+W+L+E+D+G+E
96%=5+7+4+5+12+23+15+14+11
 
دوست داشتن  LOVE
L+O+V+E
54%=5+22+15+12
 
خوشبختی  LOCK
L+O+C+K
47%=11+3+21+12
(بیشتر ما تصور نمی کنیم که این مورد خیلی مهم است؟؟)
پس چه چیز صد در صد را می سازد؟
 
پول؟... نه!!! MONEY
M+O+N+E+Y
72%=25+5+14+15+13
 
راهبری؟.... نه!!!   LEADERSHIP
L+E+A+D+E+R+S+H+I+p
97%=16+9+8+19+18+5+4+1+5+12
 
هر مساله ای راه حلی دارد تنها اگز نگرشمان را تغییر دهیم.
به قسمت بالا برگردید، به 100%واقعا به چه چیزی برای یک قدم پیش تر رفتن احتیاج داریم؟؟
 
نگرش  ATTITUDE
A+T+T+I+T+U+D+E
100%=5+4+21+20+9+20+20+1
 
این نگرش ما نسبت به زندگی و کار است که زندگی را 100%می سازد!!!
نگرشتان را تغییر دهید، تا بتوانید زندگی تان را تغییر دهید!!!
حالا شما جواب سؤال را می دانید چه کاری انجام خواهیم داد؟
نگرش، همه چیز است.