نسیم طبیعت ایران

پژوهش، تحقیق، ارائه اطلاعات و مطالب آموزشی در زمینه طبیعت، گردشگری و آئین های ایران

خانه ما اینجاست
ساعت ۱:٥۱ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩   کلمات کلیدی: خانه ما اینجاست ،فریدون مشیری ،خانه دوست کجاست

من دلم می خواهد خانه ای داشته باشم پر دوست

کنج هر دیوارش دوستهایم بنشینند آرام

گل بگو گل بشنو

هرکسی می خواهد وارد خانه پر عشق و صفایم گردد

یک سبد بوی گل سرخ به من هدیه کند

شرط وارد گشتن شست و شوی دلهاست

شرط آن داشتن یک دل بی رنگ و ریاست

بر درش برگ گلی می کوبم   

روی آن با قلم سبز بهار

می نویسم ای یار "خانه ی ما اینجاست"

تا که سهراب نپرسد دیگر "خانه دوست کجاست؟"

                                                    "فریدون مشیری"