نسیم طبیعت ایران

پژوهش، تحقیق، ارائه اطلاعات و مطالب آموزشی در زمینه طبیعت، گردشگری و آئین های ایران

مقدمش پیشاپیش مبارک
ساعت ۱:٢٠ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۸   کلمات کلیدی: بهار ،نوروز مبارک

تا نوای هفت سُرنا در گلستان، جان دمید
خواب دیرین شد ز چشمان زمستان ناپدید
روزگارا، هفت سُرنا را به گوش جان نواز
چشم را بیدار دار و سینه‌ ها را پُر امید

روزگارا، گلشن نوروز را پُر بار کُن
شهد پیروزی به کام مرد و زن بسیار کُن
اَب را جان‌بخش ساز و ماه را آیینه دار
بد دلان را دور، با ما نیکوان را یار کُنروزگارا، تازه شد هستی در آغاز بهار
جشن جمشید جهان بین را جهان آرا بدار
مهر افزون کُن درون سینه ها در سال نو
فرِّ شادی را به جام زندگی از نو بیار

روزگارا، جشن ما را نو به نو جاوید ساز
سینه را پر مهرتر از سینه‌ی جمشید ساز
رنج را آسان بنه بر مردم برگشته بخت
چشم نیکو مردمان را دیده‌ی خورشید ساز

                            بهار پیشاپیش مبارک