نسیم طبیعت ایران

پژوهش، تحقیق، ارائه اطلاعات و مطالب آموزشی در زمینه طبیعت، گردشگری و آئین های ایران

محمد تقی شریعتی می گوید:
ساعت ٢:٤٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٧   کلمات کلیدی:

علم ما را بر طبیعت چیره می سازد...

ولی تنها دین است که می تواند ما را بر خویشتن مسلط کند.